Cliëntenraad

Zorgcentrum Het Groene Hart wil echt iets voor u betekenen. Elke dag en op een manier waarop u zich thuis voelt. Uw wensen staan hierbij centraal. Daarom is het belangrijk om te weten wat uw wensen zijn. Wij organiseren elk kwartaal bijeenkomsten waar cliënten van Zorgbureau De Tulp, familieleden en mantelzorgers van cliënten en vrijwilligers aan deelnemen en hun mening kunnen geven over het beleid van de organisatie.

Als de organisatie groter wordt en meer dan 50 cliënten heeft, kunnen wij niet met iedereen afspreken en  zullen wij een vertegenwoordiging van cliënten vragen om mee te praten, dit nomen wij dan de cliëntenraad.

De bijeenkomsten dit jaar vinden plaatst op

  • 30 juni 2017
  • 29 september 2017
  • 8 december 2017

 
Wij ontvangen u om 13:00 met een hapje en een drankje op ons kantoor aan de abtsweg 56, Wij stellen het op prijs als u zich aanmeld via ons kantoor. 010 229 9122

Zorgcentrum Het Groene Hart stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft, inzake:

a. een wijziging van de doelstelling of de grondslag;
b. het overdragen van de zeggenschap of het aangaan van een concentratie als omschreven in de Mededingingswet of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling;
c. de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing;
d. een belangrijke wijziging in de organisatie;
e. een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden;
f. het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling;
g. de begroting en de jaarrekening;
h. het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten;

i. voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten;
j. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg;
k. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten;
l. wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en de vaststelling of wijziging van andere voor cliënten geldende regelingen;
m. het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die instelling verblijven.

Wetgeving en bevoegdheden
De bevoegdheden van de cliëntenraden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.